Oude kerk met nieuwe functies

De Gasthuiskerk is een monumentaal kerkgebouw dat zijn leven rond 1340 begon als gasthuis. Sinds 1735 is het

Het interieuer van de Gasthuiskerk gebouw in gebruik voor diensten van de Evangelisch-Lutherse gemeente. Het is gerestaureerd in 1931, 1972 en recent in 2011.De kerk ligt in de oude binnenstad van Doesburg en neemt daar een herkenbare plaats in. Het kerkgebouw is door de Gestichten Doesburg gekocht van de Lutherse Gemeente en wordt thans nog als kerkgebouw gebruikt door de Remonstrantse gemeente van Doesburg en omstreken. 

Overig gebruik

De kerk wordt eveneens gebruikt ten behoeve van concerten, lezingen en congressen, huwelijksvoltrekkingen, uitvaarten en dergelijke. Inlichtingen hierover kunt u opvragen bij Gasthuiskerk Doesburg.

Extra voorzieningen

Om het gebouw in stand te houden en voor de Doesburgse gemeenschap te behouden is met de realisatie van enkele extra voorzieningen in 2014, de kerk geschikter gemaakt voor meerdere sociaal culturele doeleinden. Er is o.a. een nieuwe entreepartij en een foyer aan het gebouw toegevoegd. Dit is gedaan met respect voor de historische en architectonische waarden van het monument. Op de foto kan men de kerkzaal nog zien zoals deze was voor de laatste aanpassingen.