Plan voor herontwikkeling Gasthuishofje

DOESBURG - Het bestuur van de Gestichten van Weldadigheid in Doesburg is druk doende het Gasthuishofje en de omliggende tuinen in het centrum van Doesburg te herontwikkelen. De realisatie van het Cultureel Centrum Gasthuiskerk  is voltooid. Het Cultureel Centrum Gasthuiskerk biedt de bezoekers ook in culturele jaar 2016/2017 wederom een zeer ineteressant jaarprogramma aan. - web_gasthuishofje_3.jpg

Voor meer informatie hierover het Culturele centrum de Gasthuiskerk zie: www.gasthuiskerkdoesburg.nl 

Een paar jaar geleden kochten de Gestichten de  Gasthuiskerk van van de Lutherse Gemeente in Doesburg. Daarna is er vrijwel begonnen met de herontwikkeling van het gebied. Door de realisatie van nieuwbouwwoningen aan de naast het Gasthuishofje gelegen Buitenhof onstaat er er een groter en pubiekelijk toegangkelijk hofjesgebied. Het is de bedoeling dat er op die wijze een “groene long” ontstaat, waarbij rekening wordt gehouden met het historische karakter van de binnenstad. In het nieuwe hofje zal onder meer een apart "bloemenhofje" een "rusthofje" en een nieuw speelgebied voor kinderen worden opgenomen. 

- gasthuishofje.jpg

Aanvang 2017 zal De Buitenhof bouwkundig worden opgeleverd.

Gepubliceerd op 23-11-2016

Nieuwe investeringen

In 2012 zijn De Gestichten begonnen met de aanpassing van de Gasthuiskerk. Op deze manier worden de gebruiksmogelijkheden aangepast aan de wensen van deze tijd. Ook het Naberorgel heeft een grondige restauratie ondergaan.Het Naberorgel

De restauratie en verbouwing van de Gasthuiskerk is inmiddels voltooid. Daardoor kon het gerestaureerde in de toekomst beter onderdak bieden aan culturele en sociale activiteiten. 

Het ging daarbij o.a. om de aanbouw van een glazen foyer aan de zijde van het Gasthuishofje en de aanbouw van een nieuw entree aan de Paardenmarkt, waardoor de functionaliteit van het gebouw werd aangepast, dat er een multifunctioneel cultureel centrum t.b.v. de stad Doesburg in gevestigd kon worden. In het gebouw zelf zijn diverse nieuwe voorzieningen aangebracht.  

Het culturele centrum werd op 29 augustus 2014 geopend door de Commissaris van de Koning in Gelderland. Ook voor het culturele jaar 2016/2017 heeft de programmacommissie van het cultureelcentrum Gasthuiskerk wederom een zeer interessante en afwisselende culturele programmering van hoog niveau weten te realiseren.  Voor het jaarprogramma:

zie website: www.gasthuiskerkdoesburg.nl

( Tickets zijn online verkrijgbaar )

Gepubliceerd op 23-11-2016

Renovatie en nieuwbouw

De woningen aan de Gasthuisstraat nummers 15 tot en met 19 zijn reeds in 2012 gerenoveerd. Ook wordt begonnen met de Woningen aan het Gasthuishofjeplannen voor de bouw van tien nieuwe woningen aan het Gasthuishofje. De bestaande woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Renovatie en nieuwbouw leveren comfortabele en nieuwe woningen op op een historisch unieke plek.

De Gestichten blijven zich daarbij richten op het wooncomfort van de huurders. Er is dan ook sprake van een gevarieerd woningaanbod.

Hogere huurprijs

Om te kunnen blijven inves­teren in betaalbare huurwoningen, worden er met ingang van 2012 behalve woningen in het middensegment ook enkele woningen met een wat hogere huurprijs aangeboden. 

Inkomensafhankelijk

Door maatregelen van het Rijk is de toewijzing van huurwoningen door corporaties inkomensafhankelijk geworden. Met ingang van 2012 stellen de Gestichten van Weldadigheid daarom financiële voorwaarden aan de toewijzing van een deel van het woningbestand.

Bij de toewijzing van een woning speelt het (verzamel)inkomen van de huurders een rol. Dit betekent dat iedereen die zich wil inschrijven als woningzoekende haar of zijn inkomensgegevens moet overleggen.

Gepubliceerd op 23-11-2016

Onderhoud woningen

Het onderhoud van de woningen van De Gestichten is uitbesteed aan Woonservice IJsselland, Zo kan de dienstverlening aan de huurders worden verbeterd. Huurders van de Gestichten van Weldadigheid kunnen sinds 1 april 2011 gebruik maken van het Servicefonds van Woonservice IJsselland.Woonservice IJsselland

U vindt Woonservice IJsselland aan De Linie 1, 6982 AZ in Doesburg. Het telefoonnummer is 0313-490800.

Gepubliceerd op 23-11-2016

De Doesburgse Maquette is in de maak


Op Donderdagmiddag 23 juni 2016, tijdens alweer de vierde Doesburgse Haringparty van de Rotary werd een maquette van de binnenstad van de historische binnenstad van Doesburg onthuld en geplaatst op het plein achter het Stadhuis van Doesburg. Deze prachtige maquette trekt sedertdien de belangstelling van vele bezoekers.  

De totstandkoming van de maquette (ontworpen en gemaakt door Marcel Blok) werd mede gefinancierd door financiele bijdragen van de Rotary en de Gestichten van Weldadigheid,  de "founding fathers" van het project.  

Op filmbeelden, gemaakt door de Doesburgse filmer Maarten Lindner, kunt u meer over de maquette zien via de url:

   Zie Doesburgse maquette

 

 

Gepubliceerd op 23-11-2016

Pachtnormen en pachtprijzen

Jaarlijks rond de maand juli worden worden de nieuwe pachtnormen gepubliceerd voor het komende pachtjaar. Deze normen zijn van toepassing op alle pachtcontracten waarvan het volledige pachtjaar na 1 juli van het betreffende jaar ingaat.

Een reguliere pachtjaar loopt van 1 december tot 1 december van het volgende jaar.

De pachtprijzen worden jaarlijks berekend aan de hand van richtlijnen van het Ministerie van Landbouw en Visserij. De pachtgronden van de Gestichten van Weldadigheid zijn grotendeels gelegen in het Oostelijk veehouderijgebied. De nieuwe richtlijnen en pachtprijzen kunnen jaarlijks worden gedownload vanaf de website van het  Minsiterie van Landbouw en Visserij.

Gepubliceerd op 23-11-2016

Gestichten website(s)

Naast de eigen website van de Gestichten van Weldadigheid  hebben de Gestichten een tweetal nieuwe websites gelanceerd om een ieder beter op maat te kunnen informeren in aanvulling op de reeds bestaande website www.gestichtenvanweldadigheid.nl . Inmiddels hebben de Gestichten van Weldadigheid nog een tweetal nieuwe websites geopend.

Bij velen blijkt het nog niet zo goed bekend te zijn wat het buitengebied van Doesburg zoal te bieden heeft. Aangezien de landerijen van de Gestichten van Weldadigheid juist zijn gelegen in het buitengebied rond Doesburg hebben de Gestichten van Weldadigheid besloten om dit buitengebied onder de aandacht van het grote publiek te brengen door in samenwerking met een aantal partners een wandelroute te ontwikkelen van ca 15 km door het buitengebied. Deze wandeling heeft als vertrekpunt het Cultureel Centrum  Gasthuisker Doesburg en het VVV aan de Gasthuisstraat in Doesburg en voert U langs prachtige locaties in het Doesburgse buitengebied. Bijvoorbeeld langs een wijngaard met bijbehorende wijboerderij (ideaal punt om wat uit te rusten en van het uitzicht over de wijngaarden te genieten) en prachtige vergezichten over de uiterwaarden. Als U de route precies gaat volgen gaat het om een route van  12- 15 kilometer. Het is ook mogelijk om tussentijds de route te verlaten en interesante locaties (de bossen van het landgoed de Ulenpas e.d.) te bekijken en daarna de Gasthuisroute wederom te hervatten. Op de website staat verder achtergrondinformatie over het gebied waar U doorheen wandelt. De wandelroute eindigt uiteindelijk weer in Doesburg op de plek waar U bent begonnen: Cultureel Centrum Gasthuiskerk Doesburg.

In samenwerking met de pachters van de pachtgronden van de Gestichten, VVV en andere locale organisaties is de  wandelroute uitgezet door het buitengebied van Doesburg, zie daarvoor : www.gasthuisroute.nl

Indien U meer wil weten over de programmering van het cultureel centrum in het komende seizoen kunt U de website van het Cultureel Centrum Gasthuiskerk Doesburg raadplegen, zie daarvoor de website:  www.gasthuiskerkdoesburg.nl

 


 

Gepubliceerd op 23-11-2016

Judo op Basisschool De Horizon

Sinds kort is judo een vast onderdeel van de lessen op basisschool De Horizon. De Gestichten van Weldadigheid hebben bijgedragen in de kosten voor matten en pakken. Op de site van Omroep Gelderland kunt u er meer over vinden. 

- Foto-Omroep-Gelderland.jpg

Gepubliceerd op 07-10-2016