Pachtnormen en pachtprijzen

Gepubliceerd op 23-11-2016

Jaarlijks rond de maand juli worden worden de nieuwe pachtnormen gepubliceerd voor het komende pachtjaar. Deze normen zijn van toepassing op alle pachtcontracten waarvan het volledige pachtjaar na 1 juli van het betreffende jaar ingaat.

Een reguliere pachtjaar loopt van 1 december tot 1 december van het volgende jaar.

De pachtprijzen worden jaarlijks berekend aan de hand van richtlijnen van het Ministerie van Landbouw en Visserij. De pachtgronden van de Gestichten van Weldadigheid zijn grotendeels gelegen in het Oostelijk veehouderijgebied. De nieuwe richtlijnen en pachtprijzen kunnen jaarlijks worden gedownload vanaf de website van het  Minsiterie van Landbouw en Visserij.

Terug naar het nieuwsoverzicht