Renovatie en nieuwbouw

Gepubliceerd op 23-11-2016

De woningen aan de Gasthuisstraat nummers 15 tot en met 19 zijn reeds in 2012 gerenoveerd. Ook wordt begonnen met de Woningen aan het Gasthuishofjeplannen voor de bouw van tien nieuwe woningen aan het Gasthuishofje. De bestaande woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Renovatie en nieuwbouw leveren comfortabele en nieuwe woningen op op een historisch unieke plek.

De Gestichten blijven zich daarbij richten op het wooncomfort van de huurders. Er is dan ook sprake van een gevarieerd woningaanbod.

Hogere huurprijs

Om te kunnen blijven inves­teren in betaalbare huurwoningen, worden er met ingang van 2012 behalve woningen in het middensegment ook enkele woningen met een wat hogere huurprijs aangeboden. 

Inkomensafhankelijk

Door maatregelen van het Rijk is de toewijzing van huurwoningen door corporaties inkomensafhankelijk geworden. Met ingang van 2012 stellen de Gestichten van Weldadigheid daarom financiële voorwaarden aan de toewijzing van een deel van het woningbestand.

Bij de toewijzing van een woning speelt het (verzamel)inkomen van de huurders een rol. Dit betekent dat iedereen die zich wil inschrijven als woningzoekende haar of zijn inkomensgegevens moet overleggen.

Terug naar het nieuwsoverzicht