Pachtnormen

Doorgaans worden op 1 juli van ieder jaar de pachtnormen voor het daaropvolgende jaar gepubliceerd. Deze normen zijn van toepassing op alle pachtcontracten waarvan het volledige pachtjaar na 1 juli ingaat.

Een reguliere pachtjaar loopt vanaf 1 december van het lopende jaar tot 1 december van het  daaropvolgende jaar. - GrondenDremptRemmelinkweg.jpg

De pachtprijzen worden jaarlijks vastgesteld en berekend aan de hand van richtlijnen van het Ministerie van Landbouw en Visserij. De regionorm worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.