Financiele ondersteuning

Doesburgse verenigingen en instellingen kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de Gestichten Doesburg ten behoeve van financiele ondersteuning. De Gestichten kunnen in bepaalde gevallen financiele steun verlenen als de overheid daarin niet voorziet en als andere mogelijkheden ontbreken.  

Met de ondersteuning van Doesburgse goede, maatschappelijke doelen zetten De Gestichten zich in voor het maatschappelijk welzijn van de gehele Doesburgse bevolking.

Aanvragen

Een aanvraag om een financiële ondersteuning kan schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de Gestichten Doesburg, Gasthuisstraat 21A, 6981 CP  in Doesburg. De aanvraag dient met redenen te worden onderbouwd. Aanvragen door verenigingen en stichtingen c.q. eventuele andere organisaties dienen te zijn voorzien van een onderbouwing met financiële bescheiden zoals jaarstukken en begrotingen.