Vacatures

INFORMATIE

Meer informatie over openstaande vacatures kan telefonisch worden opgevraagd bij het secretariaat van Gestichten Doesburg: 0313 84 96 90

Gasthuiskerk Doesburg | Theater en multifunctioneel cultureel centrum in Doesburg - foto PR Gasthuiskerk DoesburgGestichten Doesburg is voor Gasthuiskerk Doesburg op zoek naar bestuursleden, een voorzitter en een penningmeester. Het betreffen onbezoldigde functies voor de nieuw op te richten Stichting Gasthuiskerk.

Gasthuiskerk Doesburg zoekt bestuursleden, een voorzitter en een penningmeester. Het betreffen onbezoldigde functies voor de nieuw op te richten Stichting Gasthuiskerk.

Gasthuiskerk Doesburg is sinds de start in 2014 een toegevoegde waarde voor de culturele infrastructuur van de stad Doesburg en omgeving. Het bestuur van Gestichten Doesburg heeft besloten de Gasthuiskerk onder te brengen in een nieuwe rechtspersoon, de Stichting Gasthuiskerk.

Met de verzelfstandiging wordt de afstand tussen Gestichten Doesburg en Gasthuiskerk Doesburg vergroot. Bij de start van de nieuwe Stichting Gasthuiskerk wordt een subsidierelatie tussen beide rechtspersonen tot stand gebracht. De aansturing van Gasthuiskerk Doesburg komt te liggen bij de nieuw op te richten stichting.

De nieuwe stichting gaat het culturele profiel van Gasthuiskerk Doesburg omvormen. Dit moet leiden tot een bredere maatschappelijke programmering, een uitbreiding van de doelgroepen en een structurele plek voor de amateurkunsten op dit schitterende podium. Dat vraagt om specifieke kennis die binnen Gestichten Doesburg niet aanwezig is.
Om de overdracht van de organisatie van Gasthuiskerk Doesburg zorgvuldig te laten verlopen en de continuïteit van het programma-aanbod te waarborgen heeft het bestuur van Gestichten Doesburg een businessplan voor Stichting Gasthuiskerk laten opstellen. Het uitgangspunt van dit plan is de doorontwikkeling van Gasthuiskerk Doesburg als cultuurpodium met een organisatie die bestaat uit een kern van professionals die wordt ondersteund door zijn enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Het businessplan wordt door Gestichten Doesburg als advies overgedragen aan de nieuwe Stichting Gasthuiskerk

Algemene eisen bestuur

Voor de samenstelling van het bestuur geldt dat er sprake is van een evenwichtige spreiding met betrekking tot de verdeling tussen mannen en vrouwen, leeftijd, sociale, maatschappelijke en etnische achtergrond en lokale, regionale en bovenregionale afkomst. Bestuursleden beschikken ten minste over aantoonbare deskundigheid en ervaring op de volgende gebieden:

 1. culturele en maatschappelijke domein in brede zin
 2. ondernemerschap en de daarbij behorende risico’s
 3. openbaar bestuur
 4. financiën in de private en de publieke sector
 5. fondsenwerving en/of sponsorwerving
 6. eindverantwoordelijk management en/of werkgeverschap
 7. (brede) juridische deskundigheid

bestuursleden afzonderlijk:

 1. hebben affiniteit met de inhoudelijke doelstellingen van Stichting Gasthuiskerk
 2. beschikken over voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren
 3. beschikken over specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel
 4. kunnen optreden als sparringpartner voor de directeur / coördinator

De voorzitter van Stichting Gasthuiskerk beschikt over:

 1. aantoonbare bestuurlijke ervaring
 2. goede contactuele en representatieve vaardigheden
 3. voldoende doorzettingsmacht
 4. gezag binnen de organisatie en in de omgeving waarin de Stichting Gasthuiskerk opereert
 5. een voor het werkgebied van de Stichting Gasthuiskerk relevant bestuurlijk, politiek en maatschappelijk netwerk

De penningmeester van Stichting Gasthuiskerk heeft aantoonbare kennis van en ervaring met:

 1. relevante aspecten van bedrijfsvoering, financieel beheer, financiële verantwoording en fiscale aspecten
 2. het beheren van risico’s
 3. het vormgeven en uitvoeren van een control-cyclus
 4. het optreden als gesprekspartner van de externe accountant

Interesse?

Neem contact op met Johan Boonekamp, kwartiermaker voor Stichting Gasthuiskerk, via info@gasthuiskerkdoesburg.nl of 06 51424341. In week 29 (15 t/m 17 juli) zijn er kennismakingsgesprekken met een commissie bestaande uit Richard Rhemrev, bestuur Gestichten Doesburg, Jacqueline Sluis, secretaris Gestichten Doesburg en Johan Boonekamp, kwartiermaker Stichting Gasthuiskerk.