Verhuren van woningen

Een van de statutaire doelen van de Gestichten van Weldadigheid is het verhuren van woningen aan ouderen. Het woningbestand van de Gestichten bestaat uit monumentale en nieuwe woningen.

Waar

De woningen van de Gestichten bevinden zich in Doesburg aan de Gasthuisstraat (Het Gasthuishofje en De Buitenhof) aan het Van Brakellhofje in de Veerpoortstraat en aan de Paardenmarkt. Woningen aan het Van Brakelhofje

Voor wie?

De woningen worden in eerste instantie verhuurd aan Doesburgers van 65 jaar of ouder, die bij de Gestichten zijn ingeschreven. Het gaat om met name sociale huurwoningen. Daarmee gelden de inkomensnormen voor de sociale huursector.

Bij  toewijzing van een woning speelt de hoogte van het (verzamel)inkomen van de huurders derhalve een rol.  

Verhuur

Ga naar de pagina verhuur voor meer informatie over de woningen.

Aanmelden